Onze Missie

OnlinePastor.nl is opgericht uit de overtuiging dat een ieder toegang moet  hebben tot pastorale hulp, of men nu aangesloten is bij een kerk of niet.

Wij werken vanuit een christelijke geloofsovertuiging. Daarin maken wij geen onderscheid naar gezindte en/of geloofsbeleving: wij geloven dat een ieder recht heeft het geloof op eigen wijze vorm te geven. OnlinePastor.nl zal daar nooit in sturen.

Met inachtneming van bovenstaande heeft OnlinePastor.nl de volgende missie:
Te worden gebruikt om levens aan te raken, om hoop en geestelijke rijpheid te geven.
Praktische, resultaat gerichte pastorale hulp bieden.

Erkennen dat de combinatie van het Woord van God samen met de gangbare bewezen ethische, psychologische en alternatief medische kennis positief praktische oplossingen kunnen bieden voor de problemen, beschadigingen, spanningen en frustraties van mensen.

De bijbelse waarden van liefde, zorg, steun en herstel in praktijk brengen