Dopen: Kinderdoop of Volwassendoop?

Kinderdoop of volwassendoop? De meningen lopen binnen de verschillende kerk en en geloofsstromingen nogal uiteen.

OnlinePastor.nl is niet aan een kerk of geloofsstroming verbonden. Wij respecteren ieders mening daarin. Daarom kunnen wij voor u de volwassendoop en de kinderdoop verzorgen. Natuurlijk uitgevoerd door een bij OnlinePastor.nl aangesloten pastor of dominee die uw zienswijze ondersteunt.

Volwassendoop

Gelooft u in ‘doop op belijdenis’, ook wel volwassendoop genoemd? Wilt u zich niet in de kerk laten dopen, of ontbreekt de mogelijkheid daartoe? OnlinePastor kan u behulpzaam zijn. Onze dominee bespreekt samen met u uw wensen omtrent de doopplechtigheid. U heeft daarin een grote vrijheid. Ook de locatie bepaald u geheel zelf. regelmatig uiten mensen de wens om buiten gedoopt te worden, bijvoorbeeld in een rivier of aan het strand. Bij OnlinePastor is dat geen enkel probleem!

Uitleg van de volwassendoop

Volwassendoop is een doop van volwassenen. Dit in tegenstelling tot die bij pasgeboren kinderen (kinderdoop). Baptisten noemen dit liever geloofsdo= op omdat ook jongeren die nog geen volwassene zijn op grond van hun geloof = gedoopt kunnen worden.

In het algemeen treedt men door de doop toe tot een kerk of gemeente. Met name in de Pinksterbeweging beschouwt men de doop echter als een getuigenis van het tot bekering gekomen zijn; men treedt toe tot de Kerk als geheel, en niet tot een bepaalde plaatselijke gemeente.

Volwassendoop kan ook voorkomen bij mensen die strikt genomen niet volwasse= n zijn: vanaf ongeveer twaalf jaar wordt het toegepast. Een betere uitdrukking is dan ook ‘doop op bekering’ of ‘doop na eigen keuze’.

Binnen veel andere protestantse groeperingen worden kinderen opgedragen in plaats van gedoopt, omdat men van mening is dat men pas gedoopt moet worden= nadat hij of zij tot geloof in Christus als Verlosser is gekomen en daarvan publiekelijk belijdenis heeft afgelegd.

Kerkelijke gemeenten waar deze volwassendoop wordt toegepast zijn onder andere baptistengemeenten, (vrije) evangelische gemeenten, de charismatische pinkster- en volle evangeliegemeenten, maar bijvoorbeeld ook de meer vrijzinnig-protestantse Doopsgezinde Kerk.

Kinderdoop

Maar ook indien u uw kindje wilt laten dopen staat OnlinePastor voor u klaar. In een aantal voorgesprekken maakt u uw wensen kenbaar, en geven wij samen vorm aan de doop van uw kostbaarste ‘bezit’.

Uitleg van de kinderdoop

Kinderdoopsel of kinderdoop is de doop van kleine kinderen. Het kinderdoopsel wordt veelal in de eerste dagen of weken van het leven van een kind toegediend en vindt doorgaans plaats tijdens een kerkelijke bijeenkomst.

De rituele handeling van het doopsel is een traditie in de verschillende christelijke kerken. Het vindt zijn oorsprong in het Nieuwe Testament (Handelingen van de Apostelen (16:15, 16:33 en 18:8) en de Eerste brief van Paulus aan de Korintiers (1:16)) en in uitdrukkelijke getuigenissen uit de tweede eeuw na Christus. In het prille begin van het ontstaan van de Kerk gebeurde het vaak dat hele gezinnen het doopsel ontvingen.

In de Rooms-katholieke Kerk is het kinderdoopsel gebruikelijk, omdat een kind bij de geboorte is belast met de erfzonde. Als het ongedoopt, en dus nog belast met de erfzonde, stierf, zou het niet in de Hemel komen maar in het Voorgeborchte. Deze leer is thans grotendeels verlaten, en tegenwoordig staat het Doopsel voor de opname van het pasgeboren kind in de gemeenschap van de Kerk.

Ook in de gereformeerde kerken is het kinderdoopsel gebruikelijk. Alleen in enkele Nederlands Gereformeerde Kerken wordt het geaccepteerd wanneer sommige ouders hun kinderen niet willen laten dopen, om hun kinderen deze keuze op latere leeftijd te geven.